Astreja

U ponudi

Magnetni i drugi konstruktori

20-9502 Texo konstruktor
20-8312 Magnetni konstruktor TAKTILNI
20-8308 Magnetni konstruktor s ogledalima
73-708 Geomag POLICIJA (68 kom)
73-253 Geomag konstruktor (64 kom)
73-723 Geomag MECHANICS (222 kom)
73-454 geomag paneli (180 kom)
73-343 Geomag PINK paneli (142 kom)
20-9201 PowerClix konstruktor (74 kom)
20-8301 Baby Magnetni konstruktor (zaobljeni) 60 kom
6-27423 MAGFORMERS policija (33 kom)
20-16835 Konstruktor INTERLOX (96 kom)
60-554 826 PlayMais MEGA (6300 kom)
20-9502 TEXO konstruktor (210 kom)
52-6009 Quadrilla VERTIGO (134 kom)
52-6008 Quadrilla CYCLONE (198 kom)
59-7597 X-geo kosntruktor
70-82083 Konstruktor SEVI
43-32131 Konstruktor CONEXION